Reštaurácie môžu vďaka e-learingu
ušetriť tisíce

Nižšie náklady a vyššia kvalita? To čo je v niektorých oblastiach ťažko dosiahnuteľné tak v oblasti internetového vzdelávania úplne normálne. V súčasnom trende rýchleho rozvoja informačných technológií prechádzajú už čoraz menšie firmy z klasického prezenčného na elektronické vzdelávanie (tzv. e-learning) prostredníctvom internetu.


O novom projekte Edumio.sk zameranom na školenie a zvyšovanie úrovne personálu v reštauráciách vám povie
viac Peter Paška, majiteľ vzdelávacieho holdingu Education, s.r.o., pod ktorý spadá aj projekt Edumio (zakladateľ projektov Obedovat.sk, ZlavaDna.sk, Bookio.sk, Slevadne.cz, Kurzy.sk a mnohé ďalšie).


Prečo ste sa rozhodli založiť projekt Edumio?

Elektronické vzdelávanie v súčasnosti využívajú všetky veľké firmy a dokážu vďaka nemu ušetriť tisíce eur. Tým, že vďaka našim predchádzajúcim projektom dobre poznáme segment reštaurácií, rozhodli sme sa tieto výhody sprostredkovať aj majiteľom reštaurácii. Našim cieľom je, aby reštaurácie ušetrili náklady na vzdelávanie a zároveň získali prístup k možnostiam ďalšieho rozvoja.


Ako reštaurácia ušetrí na projekte Edumio a čo tým získa?

Projekt má dva rôzne rozmery. Prvým je, že reštauráciám umožníme spraviť si zákonné kurzy za nižšiu sumu, ako platia doteraz a celú agendu budú mať na jednom mieste. Ak im nastúpi nový zamestnanec, za chvíľku si spraví skúšky z BOZP, požiarnu ochranu, pracovnú zdravotnú službu alebo prípravu na hygienické minimum.


Druhým rozmerom je, že dokážeme reštauráciám poskytnúť vysoko kvalitné kurzy pre ich čašníkov, prevádzkarov, ako aj samotných majiteľov za zlomkovú cenu oproti prezenčnému vzdelávaniu. Čašníkom to umožní získavať vyššie tringelty, zvýši sa kvalita obsluhy pre zákazníka a tým aj obrat prevádzky. Majitelia a prevádzkari budú môcť lepšie manažovať svojich zamestnancov, efektívnejšie riadiť svoj čas a získajú nové nápady, ako posunúť svoj biznis dopredu.


Môžete nám bližšie popísať Váš projekt?

Projekt internetového vzdelávania Edumio pre personál reštaurácii je v prvej fáze primárne zameraný na personál reštaurácií (čašníkov, barmanov, manažérov prevádzok, majiteľov prevádzok). Tento vzdelávací portál má za cieľ ponúknuť majiteľom a manažérom prevádzok zariadení spoločného stravovania jednoduchší, flexibilnejší a hlavne cenovo výhodnejší prístup ku kurzom so zameraním na zlepšenie techniky obsluhy, čašníckej etiky, ponúkneme tiež praktické a teoretické rady ako správne čapovať pivo/nalievať destiláty, robiť kávu, podávať čaje, pripravovať miešane nápoje, niečo zo someliérstva, barmanstva a tiež poradíme ako lepšie podnikať v HoReCa segmente.


Budú mať Vaše kurzy dostatočnú kvalitu? Akým spôsobom a kým budú Vami ponúkané kurzy spracovávané?

Aby sme zabezpečili čo najvyššiu kvalitu a úroveň našich kurzov oslovujeme postupne uznávaných odborníkov s viacročnými skúsenosťami v jednotlivých oblastiach a ponúkame im aktívnu účasť v našom projekte. Keďže sme otvorení a portál chceme robiť hlavne pre personál reštaurácii, nebránime sa novým poznatkom z praxe a radi prijmeme aj nových autorov kurzov v témach, ktoré zatiaľ nemáme pokryté. Preto, ak číta tento článok niekto kto si myslí, že by mohol napomôcť svojimi skúsenosťami, nech nás neváha kontaktovať. Radi privítame praktické rady a prezentácie priamo od ľudí dennodenne pracujúcich v zariadeniach spoločného stravovania.


Čiže ak tomu dobre rozumiem, na školenie nebude musieť prísť školiteľ na prevádzku alebo zamestnanci cestovať na školenie, ale si to jednoducho pozrie na počítači?

Áno, kurzy a školenia budú jednoducho dostupné v akomkoľvek čase, na akomkoľvek mieste, či už na počítači, tablete alebo mobile – jedinou podmienkou je mať prístup na internet. Majiteľ, resp. manažér prevádzky, bude mať presný prehľad, kto aké kurzy a kedy absolvoval, či má ešte nejaké absolvovať – čo je výhodou hlavne pri povinných školeniach, kde hrozia pokuty za neabsolvovanie tak vstupných, ako aj periodických školení, čo je veľká výhoda aj pre majiteľov prevádzok s vyššou fluktuáciou zamestnancov.


Predsa len internet a počítače sú skôr doménou mladších, ale ako si so školeniami poradí staršia generácia?

Uvedomujeme si, že vekovo starší zamestnanci nebudú možno zo začiatku vedieť zvládnuť niektoré prvé kroky, ale tu stačí menšia podpora manažéra/majiteľa, ktorý po zozbieraní mailových adries a „nahodení“ ich do nášho systému poskytne zamestnancom prístupové meno, heslo a naviguje na krátku vstupnú informačnú prezentáciu ako so školiacim portálom pracovať.


Elektronické školenia a kurzy, ktoré sme v minulosti pripravili, už úspešne absolvovalo niekoľko stovák aj starších absolventov, ktorí často k takejto forme vzdelávania pristupujú s väčšou chuťou. Preto verím, že naše kurzy budú jednoducho zvládnuteľné aj staršími pracovníkmi, ktorí chcú aj napriek veku rozvíjať svoje zručnosti a napomôcť si napríklad aj navýšením „tringeltov“ od spokojných zákazníkov, po ich obslužení .